+420 608 840 486
info@w4p.cz

Naše služby

Práce pro znevýhodněné osoby

Jednou z našich hlavních činností je zajistit práci pro znevýhodněné osoby prostřednictvím projektu a dále pokračovat jako firma s vymezenými chráněnými pracovními místy...

Nabízíme:

• vizuální třídění/selekci komponentů a hotových výrobků,
• kontrolu/selekci s použitím měřicích a kontrolních přístrojů,
• opravu komponentů,
• kontrolu podle procedury CSL 2,
• kontrolu na výrobních linkách, rovněž s použitím měřicích technik,
• frakcionalizaci vrácených produktů

Ochrana majetku a další služby

Zajišťujeme 100% fyzickou ostrahu majetku a osob  s možností kombinovat tyto služby s bezpečnostními systémy. Krom toho nabízíme také speciální služby v podobě detektvicních služeb a dalších...

Nabízíme:

• fyzická ostraha a ochrana objektů a majetku
• recepční služby
• pořadatelská a pořádková služba
• ozbrojený doprovod při přepravě cenin
• control SYSTÉM - namátkové kontroly a audity výkonu ochrany a ostrahy majetku
• kontrolu nemocných
• dodávka a montáž bezpečnostních systémů
• detektivní služby
• bezpečnostní projekty

Kooperace lehkých montážních prací

Nabízíme podporu při výrobě montážních dílů, při balení a přebalování zboží a výrobků, při mytí nádob a podporu při plnění různých úkolů spojených se skladováním výrobků a realizací logistiky...

Nabízíme:

• podporu výroby montáž dílů.
• podporu logistiky
• podporu skladovacích procesů
• balení, přebalování zboží,
• mytí nádob

Výstupní kontrola kvality produktů

Společnost W4P patří mezi dodavatele kvalitních outsourcingových řešení v oblasti selekce, kontroly, opravy dílů a komponentů a hotových výrobků pro firmy. Služby nabízené společností W4P jsou alternativou ke kontrole prováděné zaměstnanci podniku - to značně zlepšuje kvalitu nabízených produktů a umožňuje eliminovat neplánované náklady spojené s reklamacemi od konečných spotřebitelů.

Nabízíme:

• vizuální třídění/selekci komponentů a hotových výrobků,
• kontrolu/selekci s použitím měřicích a kontrolních přístrojů,
• opravu komponentů,
• kontrolu podle procedury CSL 2,
• kontrolu na výrobních linkách, rovněž s použitím měřicích technik,
• frakcionalizaci vrácených produktů

Úklidové práce

Poskytujeme především služby pravidelného úklidu a komplexní služby v rámci správy a údržby budov a areálů. Snažíme se pokrýt co největší množství služeb při zachování maximální možné kvality...

Nabízíme:

• úklid domácností
• úklid firem
• úklid zdravotnických zařízení
• úostavební úklid
• čištění fotovoltaických panelů
• mytí oken a výloh včetně výškových prací

POMŮŽEME VÁM NAJÍT UPLATNĚNÍ